UWAGA

 

 

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie.

Po uzgodnieniu z Radą Rodziców od 1 października 2020 roku
wprowadzam zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych na teren szkoły. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi głównych, gdzie odbierają je nauczyciele dyżurujący.
Osoby postronne kontaktują się z sekretariatem telefonicznie (242766702, 508865393), przy drzwiach wejściowych szkoły.

Rodzice kontaktują się ze szkołą telefonicznie lub mailowo (spjezewo@wp.pl).
Dzieci i pracowników obowiązują maseczki lub przyłbice w szatniach i na korytarzach.