Historia Szkoły

Pierwsza kronika szkolna nieznanego autora zaginęła w czasie I wojny światowej. Następna założona przez nauczyciela Kazimierza Bojenkę  i kontynuowana przez kolejnych kierowników zniknęła w 1939 roku. Kolejną kronikę szkolną pisał Tomasz Kwolek, który informacje z przeszłości zbierał od najstarszych mieszkańców wsi Jeżewo.

Szkoła w Jeżewie została zbudowana w 1843 roku. Pobudowano ją ze środków gminnych. Gmina mieściła się Koseminie. Mimo, że w Jeżewie istniał folwark, ówczesny właściciel nie chciał oddać ziemi pod budowę szkoły. Na ten szlachetny cel oddał tereny małorolny Adamski Jan z Jeżewa. Drzewo na budowę brano z lasów kosemińskich. Nie wiadomo, który nauczyciel uczył po założeniu szkoły , ale kolejnymi nauczycielami byli Sowiński, Baranowski, Remiszewski i Sobociński. Nauka odbywała się wyłącznie po rosyjsku, raz w tygodniu w sobotę po południu były lekcje języka polskiego. Lata 1904- 1905 przyniosły młodzieży nieco swobody. Język polski dopuszczono do szkół jako obowiązkowy. Uczono polskiego w poniedziałki, środy i czwartki.
Obwód szkoły w Jeżewie obejmował wsie: Jeżewo, Stropkowo, Szumanie, Krajewice, Sulencice, Rekowo, Kęsice, Schabajewo, Grąbiec, Żytowo, Skoczkowo, Zgagowo, Grabowo, Zawidz. W tym czasie na terenie obecnej Gminy Zawidz istniały tylko dwie szkoły w Koseminie i w Jeżewie.

Obowiązku szkolnego w tym czasie nie było, a nawet nie przyjmowano dzieci ze służby.Od 1907 roku nauczycielem był Antoni Czermiński, który uczył do 1924 roku. Ponieważ miejsc w szkole było około 40, a chętnych do nauki 80 osób, cześć uczyła się prywatnie wieczorami. W 1924 roku Czermiński Antoni zmarł i na jego stanowisko przyszedł Puszula Piotr. W tym czasie oprócz szkoły był także w Jeżewie urząd gminy, który został przeniesiony w 1915 roku z Kosemina.Do 1926 roku w Jeżewie istnieje tylko szkoła jednoklasowa. W 1926 roku inspektor Hanzel likwiduje szkoły o jednoklasowe. W ten sposób zlikwidowano szkołę w Młotkowie, a w Jeżewie powstaje szkoła trzyklasowa.

Kierownikiem szkoły zostaje Bulasiński Konstanty, a nauczycielami Puszula Piotr i Kwolek Tomasz. Nauka odbywała się w Jeżewie( 1 klasa) i w Młotkowie(2 klasy).W 1933 przeniesiono jedną klasę z Młotkowa do Jeżewa, a 1934 kolejną. Sale te jednak nie odpowiadały żadnym wymogom szkolnym. Liczba dzieci w trzyklasówce wynosiła od 205 do 230 uczniów.
W roku 1928 parafia buduje „Dom Ludowy”, który po wybudowaniu zostaje przemianowany na Dom Katolicki. W 1933 roku kierownik K. Bulasiński odchodzi na emeryturę , a na jego miejsce przychodzi Kazimierz Bojenko ze szkoły Piuski gm. Koziebrody. Pozostali nauczyciele pracowali bez zmian.

W 1936 roku stanowisko kierownika obejmuje Skorupski,a następnie w 1937 roku Cywiński Wacław, który usilnie zabiega w gminie o budowę nowego gmachu szkolnego. Z dobrowolnych składek zebrano około 5 tysięcy złotych, wystarano się o plany, powstał komitet budowy i rozpoczęto w 1938 roku zakładanie fundamentów pod budynek szkolny. Zabrakło jednak funduszy, a gmina nie była w stanie pomóc . Lokalne społeczeństwa również nie było w stanie więcej pomóc bo budowano organistówkę w Jeżewie. Na początku wakacji 1939 roku kierownik Cywiński widząc, że budowa nie ruszy zrezygnował z tutejsze posady. Sale, w który uczyły się dzieci zostały gruntownie wyremontowane do 1.09.1939 roku.

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił kontynowanie nauczania.

Po zakończeniu działań wojennych Tomasz Kwolek zorganizował podwody i pojechano do Zawidza po ławki szkolne, gdyż okupant tam je zebrał ze wszystkich szkół. W drodze powrotnej żołnierze radzieccy zabrali konia jednemu z gospodarzy przewożących ławki. Był nim p. Krajewski z Krajewic. Zajęcia rozpoczęto 15 kwietnia 1945 roku. Uczono w domu katolickim- 1 sala i dwie sale w budynku dróżniczym w Stropkowie( popularnie zwanym budowlą).Kierownikiem i organizatorem szkoły był Tomasz Kwolek. Kolejnymi nauczycielami byli: Czermińska Sabina i Makowska Julia. Brak zeszytów i podręczników utrudniał prowadzenie zajęć. Rok szkolny był przyspieszony i trwał od kwietnia do czerwca. Wystąpiono do gminy z wnioskiem o budowę szkoły. Inicjatorami byli: Kwolek Tomasz, Siemieński Józef i Wysocki Stanisław. Rada gminy skierowała uchwałę wraz z dokumentacją do władz szkolnych do zatwierdzenia. Bardzo pomyślnie odnieśli się budowy szkoły Wójt Gminy w Koseminie Socha Władysław i sekretarz Śledzianowski Stanisław. Przeznaczono część środków na zakup wapna, cementu i cegły. Zakupiony materiał społeczeństwo zawiozło na plac budowy. Z Warszawy przyszła odpowiedź, że dokumentacja  budowy sprzed 1939 roku jest nieaktualna. W dokumentacji przewidziane były 4 sale szkolne i zaszła konieczność wykonania nowych planów. Nowe plany sporządzono w Pruszkowie. Przewidziano, ze będzie centralne ogrzewanie. Wiosną 1948 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkolnego. Miejsce budowy było po drugiej stronie obecnego sklepu GS w Jeżewie. Gdy okazało się, że grunt jest podmokły i będzie problem z piwnicami, po negocjacjach z rolnikiem Wysockim Stanisławem zaczęto budowę na gruntach we wsi  Stropkowo ( aktualna lokalizacja szkoły). Podczas odbiorów prac przy budynku szkolnym komisja powiatowa z architektem powiatowym Grabowskim stwierdziła wiele nieprawidłowości, które sukcesywnie były usuwane.

Do obecnego budynku pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 1952 r.

Ważniejsze działania gospodarcze prowadzone na terenie szkoły po 1952 r.

1958 r.

 • Założenie elektryczności.

1975 r.

 • Założenie centralnego ogrzewania, kanalizacji, boazerii na korytarzach oraz przeprowadzenie generalnego remontu klas,
 • Powstały pracownie fizyko- chemiczna, biologiczna i zajęć praktyczno- technicznych,
 • Na miejscu dawnej świetlicy powstała sala audiowizualna,
 • W tym czasie bibliotekę przeniesiono do Domu Gromadzkiego (obecnie ośrodek zdrowia i bank).

1976 r.

 • Zmiana pokrycia dachowego z dachówki na eternit falisty.

1990 r.

 • Otynkowanie szkoły tynkiem barankowym.

1994 r.

 • Położenie wykładzin lentex w klasach.

1996 r.

 • Wylanie dywanika asfaltowego przy szkole.

1998 r.

 • Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na olejowe,
 • Pokrycie dachu blachą trapezową,
 • Wymiana rynien na plastikowe,
 • Remont kuchni szkolnej i łazienek.

1999 r.

 • Wymiana okien na plastikowe oraz parapetów zewnętrznych i  wewnętrznych.
 • Szkoła otrzymuje sztandar i imię Wincentego Witosa.

2007 r.

 • Oddanie hali do użytku oraz otynkowanie hali i szkoły, zmiana
  kolorystyki,
 • Nowa pracownia komputerowa( 10 komputerów+ serwer, skaner, rzutnik multimedialny, laptop i oprogramowanie),
 • Hala otrzymuje imię Andrzeja Grubby,
 • Wyłożenie kostką brukową dróg i terenów wokół szkoły.

2009 r.

 • Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego,
 • Ogrodzenie i adaptacja stołówki oraz  świetlicy szkolnej.

2010 r.

 •  Oświetlenie na boiska wielofunkcyjnego.

2014 r.

 • Wyposażanie klas w tablice interaktywne,
 • Plac zabaw.