Wiwat Moniuszko

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego prze Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim i Operą Narodową.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z życiem i twórczością Stanisława Moniuszki.

Przedsięwzięcie „Wiwat Moniuszko” wniósło pewne zmiany, wzbogaciło wiedzę i umiejętności uczniów naszej szkoły, co udokumentowaliśmy na stronie szkoły. Wszystkie osiągnięcia były efektem zmian w myśleniu, postrzeganiu siebie i swojego otoczenia przez uczestników.

Rezultatem było przeprowadzenie na lekcjach języka polskiego i muzyki testu pt: „200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki”, który sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem i wiedzy na temat życia i twórczości kompozytora. Wykonane plakaty i gazetki, które zdobią szkolne korytarze, rozwinęły umiejętności plastyczne i pozwoliły przybliżyć postać kompozytora wszystkim uczniom.

Niektórzy uczniowie pokusili się o przygotowanie prezentacji multimedialnych, które ocenił nauczyciel informatyki a najlepsze z nich zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Na lekcjach muzyki, uczniowie poznali wybrane utwory i pieśni Stanisława Moniuszki, z których kilka zaprezentowali na choince szkolnej.

Poza tym gruntownie zapoznali się z życiem i twórczością kompozytora, czego efektem jest bardzo dobrze napisany test.

Maksymalną ilość 17 punktów, otrzymało 3 uczniów, 16 punktów – 6 uczniów, 15 punktów – 7 uczniów, 14 pkt. 1 uczeń i 13 pkt.- 3 uczniów. Średnia z testu, w którym wzięło udział 20 uczniów wyniosła 15,25 pkt.

Na zajęciach zespołu „Jeżo-Band” uczniowie nauczyli się grać na instrumentach (1 trąbka, 3 saksofony altowe, 1 saksofon tenorowy, 5 klarnetów i keyboard) utwory Stanisława Moniuszki tj: „Prząśniczka”, „Kozak”, „Złota rybka” oraz „Ojcze z niebios”.

Wszystkie utwory wykonano na wspomnianej choince szkolnej. Kolorytu temu wydarzeniu dodała uczennica klasy VII, która przybliżyła zgromadzonym gościom postać kompozytora i historię prezentowanych utworów.

Cały koncert można obejrzeć na naszej stronie pod poniższym linkiem: