PRACA UCZENNICY w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody – wykorzystanie informacji pochodzących z różnych źródeł-opracowała Sandra Ciulińska.

Prezentacja