Yearly Archives: 2020

    Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie. Po uzgodnieniu z Radą Rodziców od 1 października 2020 roku wprowadzam zakaz wchodzenia rodziców i osób postronnych na teren szkoły. Rodzice doprowadzają dzieci do drzwi głównych, gdzie odbierają je […]