Święto Pierwszaków :)

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od pierwszych dni września. Uczyli się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. 7 listopada od samego rana panowała świąteczna atmosfera w szkole. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, udekorowana sala, przygotowany sprzęt nagłaśniający- to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Wychowawczyni Pani Wioletta Falkiewicz powitała gorąco rodziców, gości, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie pierwszoklasistów, którym „oddała głos”. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie wygłaszając wiersze i śpiewając piosenki.

Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Andrzej Nadrowski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia”- mówił Pan Dyrektor, dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Po dokonanej ceremonii pasowania dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki, które wręczyli Pan Marek Gąsiorowski- Inspektor Oświaty, Pani Ewa Dobies w imieniu przewodniczącej Rady Rodziców- Pani Martyny Żurawskiej i małych kolegów z oddziału przedszkolnego.

Następnie Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali „słodkie” przyjęcie.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci 🙂