MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KAROLA WOJTYŁY I O ŚW. JANIE PAWLE II W SZCZUTOWIE

22 października 2019 r. dwie uczennice: Milena Śmigielska z kl. VII i Gabriela Wysocka z kl. VIII reprezentowały naszą szkołę w VI Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Św. Janie Pawle II w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Celem konkursu było oddanie hołdu Wielkiemu Polakowi i upamiętnienie 41. rocznicy wyboru św. Jana Pawła II na Papieża oraz inspirowanie młodych do przeżywania głębi poetyckiego słowa. Dziewczęta zaprezentowały wiersze Karola Wojtyły z cyklu pt. „Wybrzeża pełne ciszy”. Jury oceniało recytację według następujących kryteriów: dobór repertuaru i jego dostosowanie do warunków recytatorskich osoby wykonującej utwór, kultura słowa, oryginalność interpretacji oraz ogólne wrażenie artystyczne (dykcja, tempo, prawidłowa i wyrazista interpretacja tekstu itp.). Uczennica kl. VII Milena Śmigielska zdobyła wyróżnienie w kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII. Gratulujemy i zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.