Uwaga

 

Pracownicy naszej szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 roku zadeklarowali udział w ogólnopolskim strajku nauczycieli. Nie wiem, jak potoczą się dalsze rozmowy między rządem a związkami zawodowymi. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie ( w miarę możliwości ) dzieci w domu, gdy zostanie potwierdzony strajk. Jeśli nie mają Państwo możliwości zapewnienia opieki dziecku w domu, bardzo proszę o przekazanie informacji wychowawcy klasy, czy Państwo dziecko w dniach strajku nauczycieli będzie korzystało z opieki, jaką w tych dniach zorganizuje szkoła.

 

Dyrektor szkoły

Andrzej Nadrowski