Uwaga! Ważny Komunikat

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2021/2022

01.02.-05.02. – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym (dla dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 korzystały z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym)

01.02-28.02 – wydawanie i przyjmowanie w sekretariacie szkoły Wniosków o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

01.02.-28.02 – wydawanie i składanie w sekretariacie szkoły Kart zapisu dziecka do klasy I