Informacja!

Informacja!!!
W wyniku porozumienia Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców od poniedziałku 07.09.2020 wprowadza się DOBROWOLNOŚĆ zasłaniania nosa i ust wśród uczniów (uczniowie którzy czują się bardziej zagrożeni mogą założyć maseczkę). Natomiast rodzice uczniów i osoby trzecie mają OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa na terenie szkoły.