Ósmoklasisto! Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie i zdobądź dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół średnich!

31 marca 2020 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzony I etap Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego z Języka Polskiego, Historii i WOS-u „LEONIADA 2020 r.” zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu. Konkurs został wpisany przez kuratorium do wykazu konkursów punktowanych podczas rekrutacji do szkół średnich.

Zadaniem uczestników szkolnych eliminacji będzie napisanie w ciągu 90 minut testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych oraz analizy tekstów.

Zakres wymaganej wiedzy z języka polskiego:

  • Znajomość lektur: „Zemsta” A. Fredry, „Mały Książę” Antoine’a de Saint- Exupéry’ego, „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Balladyna” J. Słowackiego, „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, fraszki, treny i pieśni J. Kochanowskiego, „Oskar i pani Róża” E.-E. Schmitta

  • Czytanie ze zrozumieniem

  • Analiza i interpretacja poezji (znajomość środków poetyckich – epitet, porównanie, metafora, personifikacja, animizacja, anafora, wyraz dźwiękonaśladowczy itd.)

Zakres wymaganej wiedzy z historii i wos-u:

  • Historia powszechna i Polski w latach 1945-2005

  • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Do kolejnego etapu, który odbędzie się w LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, maksymalnie może się zakwalifikować 5 najlepszych uczniów, którzy w dalszym etapie będą walczyć indywidualnie. W pierwszej części napiszą test zamknięty, a w części drugiej będą odpowiadać na pytania komisji konkursowej.

II etap konkursu zaplanowano na 15 kwietnia 2020 r.

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy. Troje najlepszych uczniów – nagrody.