Projekt Misja Programowanie :-) !!!

Nasza szkoła rozpropagowała i wdrożyła na terenie gminy Zawidz projekt „Misja programowanie” wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Płocku. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z programowania w ramach nauczania zintegrowanego oraz popularyzacja wczesnej nauki kodowania w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki udziałowi w projekcie udało się pozyskać do szkół podstawowych na terenie gminy Zawidz (Jeżewo, Osiek, Słupia i Zawidz) 15 robotów Photon oraz 30 tabletów Huawei.  Koordynatorem tego projektu na terenie gminy Zawidz jest nauczycielka naszej szkoły Pani Alina Żelasko.