Komunikat dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie

przystępujących w dniach: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

do egzaminu ósmoklasisty

 

  1. Wszyscy uczniowie kl. VIII powinni być rano w szkole najpóźniej o godz. 8.15.

 

  1. Autobusy szkolne będą kursować rano zgodnie z dotychczasowym rozkładem. Odwozy przewidziano po zakończeniu egzaminu danego dnia.

 

  1. godz. 8.30. – losowanie stolików. Godz. 9.00. – rozpoczęcie egzaminu

 

  1. Uczeń zabiera ze sobą 2 długopisy z czarnym atramentem (nie mogą być ścieralne), legitymację szkolną oraz na egzamin z matematyki – linijkę. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

  1. Na salę można wnieść małą butelkę wody, którą uczeń ustawia na podłodze obok nogi swojego stolika.

 

  1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych i zakaz korzystania z nich podczas egzaminu.

 

  1. Przypomina się o samodzielnej pracy ucznia w czasie pisania sprawdzianu.

 

  1. Na pierwszej stronie arkusza i na stronie z kartą odpowiedzi uczniowie naklejają otrzymane na sali naklejki z kodem kreskowym, wpisują odpowiednio kod ucznia (tj. 801, 802, 803, 804 … 817) oraz swój PESEL (dane te będą zawarte w dedykowanych uczniom, zamkniętych kopertach). Nie wpisuje się danych takich jak: imię, nazwisko ucznia, nazwa szkoły.

 

  1. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 9.00.: język polski120 minut

(dla uczniów korzystających z wydłużenia czasu pisania egzaminu – 180 minut)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9.00.: matematyka100 minut

(dla uczniów korzystających z wydłużenia czasu pisania egzaminu – 150 minut)

17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 9.00.: język angielski90 minut

(dla uczniów korzystających z wydłużenia czasu pisania egzaminu – 135 minut)

 

  1. Na egzamin przychodzimy z pozytywnym nastawieniem, wypoczęci i uśmiechnięci. Stres zostawiamy w domu.

 

W dniach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, tj. 15.04.-17.04.2019 r. nie odbywają się zajęcia szkolne dla pozostałych uczniów.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.-23.04.2019 r.