Informacje o wypoczynku dzieci w Szkole Podstawowej w Jeżewie